Do góry

Biuro czynne:
pn.: 10-18, wt. - pt.: 8-16.

tel.: 733 747 098
e-mail: gdansk5@komornik.pl
AKTUALNOŚCI
16-12-2016r- II licytacja nieruchomości, lokalu mieszkalnego, Pruszcz Gd. ul. Gałczyńskiego 17
06-12-2016r- II Licytacja ruchomości- meble + sprzęt RTV
15-11-2016- I licytacja ograniczonego prawa rzeczowego- spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Tomasz Kędziora działa w obszarze swojego rewiru, tj. właściwości Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku.
 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności zgodnie z art. 8 uksie, tj. na zasadzie wyboru przez wierzyciela, komornik może prowadzić postępowania egzekucyjne na obszarze całego kraju. Wyjątek stanowi egzekucja z nieruchomości ograniczona do obszaru rewiru jw.
 
INFORMACJA
 
W związku z z wejściem w życie nowych zasad obrotu nieruchomościami, osoby które zamierzają przystąpić do licytacji nieruchomości rolnych obowiązane są posiadać wydany przez wójta dokument (zaświadczenie) poświadczający status rolnika
 
Z uwagi na znaczną ilość przychodzących połączeń telefonicznych informujemy, że kontakt z kancelarią możliwy jest również za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem:
gdansk5@komornik.pl