Osoba przeglądająca dokumentację finansową

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku

Nazywam się Tomasz Kędziora. Od wielu lat działam w obszarze właściwości Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku. Jako organ władzy publicznej, przeprowadzam stosowne czynności egzekucyjne, które dotyczą spraw cywilnych.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku

Nieruchomości

Jednym z przedmiotów licytacji komorniczych są nieruchomości, wśród których możemy wyróżnić: mieszkania, domy jednorodzinne, magazyny, a nawet miejsca postojowe. Do przetargu komorniczego może być również zgłoszona działka budowlana lub rolna, a także lokal użytkowy.

Dwie osoby ściskające sobie dłonie
Osoba konfiskująca auto

Ruchomości

W licytacji komorniczej obejmującej ruchomości mogą brać udział osoby, które wniosły ustalone uprzednio wadium. Kwota ta stanowi 75 proc. wartości ruchomości, będącej przedmiotem przetargu. Uczestnikiem licytacji nie może być dłużnik, a także osoby z nim spokrewnione.

Zakres działań

Egzekucja komornicza odbywa się na podstawie wyroku sądu rejonowego. Jeśli chodzi o właściwość obszaru Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku, obejmuje ona następujące dzielnice, m.in. Stogi, Wyspę Sobieszewską, Olszynkę, Śródmieście, Aniołki oraz Wzgórze Mickiewicza.

Mężczyzna siedzący przed książką
Pióro leżące na dokumentach

Wnioski

Chcesz wszcząć postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi? Pobierz stosowne wnioski, które umożliwią rozpoczęcie procesu.