Nieruchomości

Obieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości gruntowej niezabudowanej o nr KW GD1/00270524/5