Osoby podpisujące dokumentację

 

Licytacje Komornicze

Licytacje komornicze dotyczą sprzedaży ruchomości oraz nieruchomości. To oznacza, że przedmiotem przetargu są obiekty mieszkalne i użytkowe, a także ich wyposażenie i różnego rodzaju kosztowności.

W licytacji komorniczej mogą brać udział osoby, które ukończyły 18. rok życia i nie są w żaden sposób spokrewnione z dłużnikiem.