Dwie osoby przeglądające dokumentację

 

O kancelarii komorniczej w Gdańsku

Posiadam wieloletnie doświadczenie jako komornik sądowy. W latach 2007-2015 prowadziłem kancelarię w Górze Kalwarii (przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie). W maju 2015 roku zostałem zaś powołany na stanowisko po Komorniku Sądowym Henryku Kępie. Od tamtej pory zajmuję się prowadzeniem kancelarii komorniczej w Gdańsku, mieszczącej się w sąsiedztwie Sądów: Okręgowego, Apelacyjnego i Rejonowego Gdańsk-Południe.
Moje działania wspierają asesor i aplikant, a także odpowiednio przeszkolona obsługa administracyjna.
Powierzone zadania wykonywane są w oparciu o dostępne na rynku systemy:

 

 Cepik


 

CEPiK

drogą elektroniczną organ egzekucyjny może kierować wnioski do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców celem ustalenia i odnalezienia pojazdów mechanicznych dłużnika.. Zapytania są bezpłatne.

 

 

EPU


 

EPU

w sytuacji uzyskania nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, istnieje możliwość złożenia elektronicznego wniosku egzekucyjnego. Szczegóły dotyczące składania elektronicznych wniosków egzekucyjnych znajdziecie Państwo na poniższej stronie internetowej w zakładce Informacje o portalu / Złożenie wniosku do komornika: https://www.e-sad.gov.pl/

 

 

Ognivo


 

OGNIVO

System OGNIVO umożliwia kierowania elektronicznych zapytania do banków o rachunki bankowego dłużników. Lista instytucji biorących udział w tym programie stale się wydłuża. Każde zapytanie do banku jest odpłatne, w związku z czym wierzyciel chcąc ustalić majątek dłużnika w ten sposób powinien złożyć stosowny wniosek, wskazując konkretne banki, do których zapytanie powinno być skierowane oraz uiścić zaliczkę. Lista instytucji uczestniczących w systemie Ognivo dostępna jest na stronie internetowej Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.: https://www.kir.com.pl

 

 

ZUS


 

E-ZUS

Przy pomocy aplikacji udostępnionej przez ZUS, udaje się ograniczyć czas uzyskiwania odpowiedzi na zapytania kierowane do ZUS w toku postępowania egzekucyjnego.

 

 

Żródło


 

ŹRÓDŁO

Dostęp do elektronicznej bazy nr PESEL sprawia, że nie musimy czekać na odpowiedzi wysyłane pocztą tradycyjną dotyczące: adresu zameldowania, numeru PESEL, imion rodziców itp.

 

 

Logo komornik online


 

KOMORNIK ON-LINE

W ostatnim czasie nasza kancelaria rozpoczęła współpracę z serwisem www.komornik-online.eu. System ten umożliwia podgląd postępowań egzekucyjnych z dowolnego miejsca. Z programu KOMORNIK ON-LINE korzystać mogą Wierzyciele i pełnomocnicy wierzycieli z dostępem tylko i wyłącznie do swoich spraw. Z modułu programu można korzystać za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej, w związku z tym dostęp do danych możliwy jest z każdego miejsca, pod warunkiem posiadania komputera, notebook’a, tabletu bądź smartfona z dostępem do internet